Investigadores

Fontúrbel Lliteras, Mª Teresa

Fontúrbel Lliteras, Mª Teresa


Teléfono

+34 986 805049

Titulación

Dra. Ciencias Biológicas

Líneas de investigación

Mellora das técnicas de prevención, loita e avaliación dos impactos ecolóxicos dos incendios forestais. Erosión post-incendio.Restauración das áreas queimadas. Ecoloxía do lume.

Fontúrbel Lliteras, Mª Teresa

Jiménez Carmona, Enrique


Teléfono

+34 986 805063

Titulación

Doctor Ingeniero de Montes

Líneas de investigación

Selvicultura preventiva, Comportamiento del fuego, Modelización de combustibles forestales, Impacto ecológico de incendios forestales

Fontúrbel Lliteras, Mª Teresa

Fernández Filgueira, Cristina


Teléfono

+34 986 805013

Titulación

Dra. en Biología

Líneas de investigación

Mejora de las técnicas de prevención, evaluación de los impactos ecológicos de los incendios forestales. Erosión post-incendio. Técnicas de estabilización del suelo. Regeneración natural de la vegetación. Ecología del fuego.

 

top